Pytanie
Zadaj pytanie, skontaktuj się z naszymi konsultantami.

Nowi Podatnicy

Nowe kasy repozytoryjne - co dalej?

Nowe kasy repozytoryjne - co dalej?

KASY REPOZYTORYJNE – CO DALEJ?

Od ponad roku trwają prace Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów mające na celu wprowadzenie w Polsce nowego rodzaju kas fiskalnych, zdolnych do bezpośredniego przesyłania danych z kas fiskalnych bezpośrednio na serwer Ministerstwa Finansów. Niestety, razem z przygotowaniami nie idzie w parze rzetelne informowanie o tych zamierzeniach zainteresowanych użytkowników kas. Informacje w mediach są często oparte na plotce i braku zrozumienia tematu, a podawane terminy masowej wymiany kas 1 stycznia 2018 nie znajdują oparcia w faktach.

Fiskalna rewolucja

U źródeł planowanej rewolucji leżą dwa systemy wdrożone kilka lat temu w Chorwacji i na Węgrzech. W Polsce przyjęto koncepcję bliższą systemowi węgierskiemu, doceniając jego wyższe bezpieczeństwo, wysoką szczelność oraz podobne doświadczenia obydwu krajów (Węgry stosowały kasy fiskalne wcześniej, a Chorwacja nie). Rozwiązanie polskie posiada szereg ulepszeń w stosunku do pierwowzoru węgierskiego.

Według projektu kasy łączą się z repozytorium według otrzymanego harmonogramu. Podczas połączenia przekazują zapamiętane od ostatniej sesji dokumenty. Jest to typowa transmisja off-line, która w mediach, nie wiedzieć czemu, jest nazywana on-line. Dlatego, by uniknąć nieprawdziwych określeń, proponujemy nazwę „kasy repozytoryjne”. W przeciwieństwie do rozwiązania węgierskiego w Polsce będzie można stosować dowolne połączenie z Internetem, co nie podniesie kosztów działalności, jeżeli sklep takie połączenie już ma. Kasy pracujące w „trudnych warunkach” nie będą musiały się komunikować lub będą musiały się komunikować np. raz na miesiąc. W przyjętym rozwiązaniu system jest skalowalny - repozytorium nie musi mieć od początku pełnej wydajności, a określając harmonogram połączeń i rodzaj przesyłanych danych repozytorium może samo zarządzać ilością danych do przetworzenia. Warto zauważyć, że system przyjęty w Polsce to niższe faktyczne koszty eksploatacji (urządzenia fiskalne bez problemu znoszą 5-6-letni okres eksploatacji).

Prawo i kasy fiskalne

Obecny kształt prawa dotyczącego kas rejestrujących w Polsce reguluje 5 aktów prawnych:

  • USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  • RMF z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących;
  • RMF z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
  • RMG z 13-08-27 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące;
  • RMF z 13-03-14 w sprawie kas rejestrujących.

Nowy rodzaj kas i ich współistnienie z kasami już obecnymi na rynku wymaga modyfikacji wszystkich aktów prawnych powiązanych z kasami rejestrującymi. Niestety, do dzisiaj jedynie rozporządzenie techniczne, które daje wytyczne do konstruowania nowych kas, doczekało się opublikowanej wersji projektu i prace nad nim trwają od ponad roku. Rozporządzenie techniczne nadal nie jest opublikowane. Pozostałe akty prawne, nie mniej ważne w całym procesie, są jedynie dyskutowane wewnątrz ministerstw, które nadal poszukują właściwej koncepcji. Szkoda, bo właściciele sklepów zasługują na informowanie ich o przyszłości z większym wyprzedzeniem niż kilka tygodni.

Warto zauważyć, że do uruchomienia systemu oprócz samego rozporządzenia technicznego wymagane są dodatkowe dokumenty i instalacje, które muszą powstawać i być zatwierdzane w ściśle określonym porządku. Są to:

  • struktura JPK_paragon (BIP MF) – nadal czeka na poprawki i zatwierdzenie propozycji przez MF;
  • protokół komunikacyjny do repozytorium (BIP MF) – obserwujemy nadal małe zaawansowanie;
  • repozytorium – wobec braku zatwierdzonych dokumentów w zasadzie nie istnieje;
  • instrukcja badań homologacyjnych Głównego Urzędu Miar – może zostać ukończona jak będzie podpisane rozporządzenie techniczne;
  • repozytorium testowe – powstanie ok. 2 miesiące po repozytorium produkcyjnym.

Harmonogram przygotowań jest przedmiotem ciągłej dyskusji i zmian. Jedna z wersji zakładała zakończenie przygotowań do testowania nowych kas w GUM w marcu 2018 roku.

Jak działają nowe kasy?

Obecne kasy nie mogą być modyfikowane w żaden sposób. Dotyczy to tak zamiany elementów składowych kasy, jak i wymiany oprogramowania. Obecnie dokonanie jakiejkolwiek modyfikacji użytkowanej kasy w sensie prawnym oznacza odczyt pamięci fiskalnej i likwidację kasy użytkowanej oraz fiskalizację nowego urządzenia ze wszystkimi tego konsekwencjami (koszty odczytu, wymiany pamięci fiskalnej, fiskalizacji, ewentualny zwrot 700 zł odpisu – gdy kasa użytkowana jest mniej niż 3 lata). Nowa regulacja daje w przyszłości możliwość upgrade’owania kas, należy jednak pamiętać, że możliwość ta nie będzie dotyczyła dzisiejszych kas!

Inną przełomową zmianą jest zapewnienie powszechnego i jednakowego protokołu komunikacyjnego do terminala płatniczego umożliwiając upowszechnienie płatności bezgotówkowych.

Zasadniczym celem nowego systemu jest jednak uszczelnienie systemu fiskalnego i redukcja kosztów działania kontroli skarbowej umożliwiając wycelowanie jej w firmy rzeczywiście nieuczciwe. W tym zakresie system zapewni niedostępne dzisiaj mechanizmy kontrolne „typujące” podmioty do kontroli na podstawie zaawansowanej analizy zgromadzonych danych. Takie mechanizmy to analiza porównawcza sprzedaży w sklepach o zbliżonym profilu i lokalizacji, analiza rozkładu wystawianych paragonów w czasie, możliwość zdalnego stwierdzenia naruszeń obowiązku wykonywania przeglądów technicznych, a także znacznie szersze możliwości kontroli wydawania paragonów. Projekt zawiera także możliwość niezwykle prostego wpisywania paragonu do przyszłej loterii paragonowej (przez zeskanowanie kodu smartfonem).

Nowe kasy to także udogodnienia dla użytkownika takie jak likwidacja papierowych książek serwisowych, zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zgromadzonych danych fiskalnych poprzez backup danych w repozytorium (na wypadek awarii). Pojawią się też drobne udogodnienia jak możliwość wymiany wyświetlacza zewnętrznego bez wizyty serwisu lub nowa możliwość drukowania treści dokumentów niefiskalnych małą czcionką (nawet 1,5mm) np. gwarancje.

Nabywcom towarów i usług nowy system zapewni dostarczanie paragonów w postaci elektronicznej na e-mail. Zapisana w projekcie równoważność formy elektronicznej i papierowej paragonu umożliwi stosowanie postaci elektronicznej do celów reklamacyjnych. Dane nabywcy nie będą gromadzone ani przesyłane do repozytorium MF dając gwarancję anonimowości zakupów.

Co robić, jak żyć?

Jak już wspomniano, poza projektem rozporządzenia technicznego brakuje projektów pozostałych aktów prawnych. Z punktu widzenia właściciela sklepu najważniejsze jest uregulowanie kwestii wymiany obecnie posiadanych kas na nieistniejące dzisiaj kasy repozytoryjne. Nasłuchując dyskusji prowadzonej w ministerstwie widać, że najwięcej zwolenników ma naturalna wymiana kas w 5 lat (po zapełnieniu pamięci fiskalnej kas obecnie kupowanych i używanych). Być może Ministerstwo Finansów zdecyduje się na szybszą wymianę kas w wybranych branżach takich jak: horeca, branża paliwowa, mechanicy samochodowi.

Należy zauważyć, że Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w artykule 111 ust. 3c określa tylko jeden warunek użytkowania zakupionych kas fiskalnych – nabycie w okresie ważności decyzji Prezesa GUM (homologacji). Wszystko wskazuje na to, że podobny zapis zostanie utrzymany w przyszłości. Potwierdza to np. odpowiedź udzielona przez Jadwigę Emilewicz, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, na interpelację poselską 6193.

Podsumowanie

Chociaż termin 1 stycznia 2018 roku na wprowadzenie nowych kas nie wydaje się realny, prace nad projektem nadal są prowadzone. Opóźnienie prac, w stosunku do deklarowanych terminów, znacząco rośnie. Stając w 2017 roku przed koniecznością wymiany lub zakupu nowych kas fiskalnych trzeba wybierać z całej oferty dostępnej na rynku, ponieważ użytkowanie tych kas będzie nadal możliwe po wprowadzeniu nowego systemu, a nowe kasy nie są jeszcze i nie będą w 2017 roku dostępne. Przypuszczamy także, że nie zmieni się to przez pierwsze miesiące 2018.

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »