Zmiana serwisu

Zmiana serwisu

Zmiana serwisu kasy fiskalnej może nastąpić z różnych przyczyn takich jak: likwidacja dotychczasowego serwisu, brak aktualnych uprawnień dotychczasowego serwisu, przekształcenie formy działalności dotychczasowego serwisu, odległość dotychczasowego serwisu lub niezadowoleniem Klienta z usług dotchczasowego serwisu.

ZASADY ZMIANY SERWISU
 1. Wypełnij wniosek o przekazanie serwisu kasy fiskalnej. Dostępny do pobrania poniżej.

 2. Dokładnie zapoznaj się z treścią dokumentu, a wypełniony wniosek wyślij na adres: TORELL Sp.J., 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Obrońców Westerplatte 5 lub faxem: +58 773 99 37 lub e-mail: zmiana.serwisu@torell.pl

 3. Ostateczne rozpatrzenie wniosku nastąpi po wniesieniu przez użytkownika kasy fiskalnej opłaty manipulacyjnej w wysokości 150 zł netto za każde urządzenie na konto firmy: TORELL Sp.J.: Bank PeKaO S.A., V O/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4498 8586, za które zostanie wystawiona faktura VAT.

 4. W przypadku zmiany serwisu urządzeń fiskalnych związanych z:
  A) likwidacją dotychczasowego serwisu
  B) brakiem aktualnych uprawnień dotychczasowego serwisu
  C) przekształceniem formy działalności dotychczasowego serwisu
  Obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 20 zł netto za każde urządzenie.

 5. Firma TORELL Sp.J. zastrzega sobie prawo do zmiany firmy obsługującej serwis kas fiskalnych.

 6. W przypadku zmiany serwisu większej liczby urządzeń prosimy o kontakt pod nr. tel. 58 773 99 42.
UWAGA

Powyższa procedura dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, gdy Klient składa wniosek zgodnie z §20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. (Dz. U. z 2013-03-14 poz. 636). W pozostałych przypadkach zmiany serwisu, wszystkie zasady stosowane wcześniej przez TORELL w sieci serwisowej zachowują moc.

DO POBRANIA