Zmiana serwisu

Zmiana serwisu

Zmiana serwisu kasy fiskalnej może nastąpić z różnych przyczyn takich jak: likwidacja dotychczasowego serwisu, brak aktualnych uprawnień dotychczasowego serwisu, przekształcenie formy działalności dotychczasowego serwisu, odległość dotychczasowego serwisu lub niezadowoleniem Klienta z usług dotchczasowego serwisu.

ZASADY ZMIANY SERWISU

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących uległy zmianie zasady przekazywania opieki serwisowej kas rejestrujących.  

W celu dokonania zmiany podmiotu prowadzącego serwis kas użytkownik powinien:

  1. Wybrać i skontaktować się z nowym serwisem w celu ustalenia warunków prowadzenia serwisu.
     
  2. Sprawdzić ważność uprawnień serwisowych serwisantów nowej firmy serwisującej na stronie Portal Podatkowy, na dzień zmiany obsługi serwisowej.

  3. Wypełnić formularz elektroniczny, który zgodnie z wymogami rozporządzenia informuje Serwis Główny o dokonanej zmianie. Zgłoszenie jest potwierdzane bezpłatnym SMS na podany w zgłoszeniu numer telefonu kontaktowego.

W przypadku problemów z formularzem elektronicznym zmianę podmiotu prowadzącego serwis można zgłosić także na formularzu tradycyjnym - do pobrania poniżej. 

UWAGA

Powyższa procedura dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, gdy Klient składa wniosek zgodnie z §9 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. (Dz. U. z 2019-04-30 poz. 816). W pozostałych przypadkach zmiany serwisu, wszystkie zasady stosowane wcześniej przez TORELL w sieci serwisowej zachowują moc.

DO POBRANIA