Duplikat książki serwisowej

Duplikat książki serwisowej

O utracie Książki Serwisowej użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić na piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego, po czym wystąpić do Producenta ze zgłoszeniem o wydanie Duplikatu książki serwisowej.

ZASADY WYDANIA DUPLIKATU
  1. Wypełnij Wniosek o wydanie duplikatu książki serwisowej (do pobrania poniżej).
  2. Wypełniony Wniosek złóż w firmie serwisującej Twoją kasę, a w razie jej braku wyślij na adres wskazany we Wniosku.
  3. Zamówiony duplikat zostanie przesłany pocztą na wskazany adres.
DO POBRANIA