Wymiana pamięci fiskalnej z odnową kasy

Wymiana pamięci fiskalnej z odnową kasy

Zgodnie z § 35. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących oraz § 33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące - w przypadku gdy kasa spełniająca wymagania w zakresie warunków i kryteriów technicznych została nabyta przez użytkownika w okresie obowiązywania decyzji Ministra Finansów lub potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, może być nadal stosowana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, pod warunkiem że zapewnia prawidłowość rozliczeń podatku.
 
Usługa wymiany pamięci fiskalnej z odnową kasy polega na wymianie pamięci fiskalnej wraz kluczowymi elementami kasy (np. obudowa, mechanizm drukujący), dzięki czemu za niewielkie pieniądze można mieć praktycznie nową kasę. Usługa jest ograniczona do modeli kas w tabeli poniżej.

 

Model kasy lub drukarki fiskalnej Cena usługi wymiany pamięci fiskalnej (netto)*
SHARP ER-A237P 799 zł
SHARP ER-A277P 799 zł - promocja do 31.03.2019!
SHARP ER-A277PS 799 zł - promocja do 31.03.2019!
*Tabela przedstawia koszt wymiany pamięci fiskalnej z kompletną odnową kasy. Nie obejmuje on kosztów transportu, programowania i ponownej fiskalizacji. Te koszty różnią się znacznie w zależności od charakteru dotychczasowej eksploatacji. *Serwis Główny Torell nie wykonuje usług bezpośrednio dla klientów detalicznych.