Wymiana pamięci fiskalnej

Wymiana pamięci fiskalnej

Zgodnie z § 35. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących oraz § 33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące - w przypadku gdy kasa spełniająca wymagania w zakresie warunków i kryteriów technicznych została nabyta przez użytkownika w okresie obowiązywania decyzji Ministra Finansów lub potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, może być nadal stosowana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, pod warunkiem że zapewnia prawidłowość rozliczeń podatku.

Wymianę pamięci fiskalnej warto rozważać, gdy kasa spełniała wymagania punktu sprzedaży, ogólny stan urządzenia jest dobry, a kasa nie była eksploatowana zbyt intensywnie. Z praktyki należy wskazać kasy SHARP jako te, w których Klienci szczególnie chętnie wymieniają pamięć fiskalną (nawet kilka razy).

Usługi wymiany pamięci fiskalnej lub odnowy kasy realizują Państwa aktualne Serwisy kas fiskalnych. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo u swojego lokalnego Serwisanta lub pod nr tel. 0 58 773 99 57.

Serwis Główny prowadzi wymianę pamięci fiskalnych w następujących modelach kas i drukarek fiskalnych:

 

Model kasy fiskalnej

Cena usługi wymiany pamięci fiskalnej (netto)*

SHARP ER-A285P ZAKOŃCZONA
EPSON TM-T801FV 790 zł
EURO-50TE Mini 490 zł

 

*Tabela przedstawia koszt wymiany pamięci fiskalnej. Nie obejmuje on kosztów transportu, napraw sprzętu, kosztów wymiany zużytych podzespołów, konserwacji kasy, programowania i ponownej fiskalizacji. Te koszty różnią się znacznie w zależności od marki urządzenia i charakteru dotychczasowej eksploatacji.

*Serwis Główny TORELL nie wykonuje usług bezpośrednio dla klientów detalicznych.