Wymiana pamięci fiskalnej

Wymiana pamięci fiskalnej

Zgodnie z § 35. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących oraz § 33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące - w przypadku gdy kasa spełniająca wymagania w zakresie warunków i kryteriów technicznych została nabyta przez użytkownika w okresie obowiązywania decyzji Ministra Finansów lub potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, może być nadal stosowana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, pod warunkiem że zapewnia prawidłowość rozliczeń podatku.

Wymianę pamięci fiskalnej warto rozważać, gdy kasa spełniała wymagania punktu sprzedaży, ogólny stan urządzenia jest dobry, a kasa nie była eksploatowana zbyt intensywnie. Z praktyki należy wskazać kasy SHARP jako te, w których Klienci szczególnie chętnie wymieniają pamięć fiskalną (nawet kilka razy).

Usługi wymiany pamięci fiskalnej lub odnowy kasy realizują Państwa aktualne Serwisy kas fiskalnych. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo u swojego lokalnego Serwisanta lub pod nr tel. 0 58 773 99 57.

Serwis Główny prowadzi wymianę pamięci fiskalnych w następujących modelach kas i drukarek fiskalnych:

 

Model kasy lub drukarki fiskalnej

Cena usługi wymiany pamięci fiskalnej (netto)*

SHARP ER-A215P 670 zł
PROMOCJA: SHARP ER-A227P 490 zł
SHARP ER-A235P 670 zł
SHARP ER-A237P 670 zł
PROMOCJA: SHARP ER-A237P z kompletną odnową kasy 799 zł - do 31.03.2019!
SHARP ER-A275P 670 zł
SHARP ER-A277P 670 zł
PROMOCJA: SHARP ER-A277P z kompletną odnową kasy 799 zł - do 31.03.2019!
SHARP ER-A277PS 670 zł
PROMOCJA: SHARP ER-A277PS z kompletną odnową kasy 799 zł - do 31.03.2019!
SHARP ER-A285P 670 zł
SHARP ER-A435P 670 zł
SHARP ER-A445P 670 zł
SHARP ER-A455P 670 zł
SHARP ER-A457P 670 zł
SHARP ER-A457PF 670 zł
SHARP ER-A495PF 670 zł
SHARP ER-A495PN 670 zł
MERCURY 130F 330 zł
TORELL ANDROS 670 zł
EPSON TM-T801FV TELEFON
EURO 490 zł
EURO ALFA 490 zł
EURO SMART 490 zł
EURO-100 490 zł
EURO-1000T 490 zł
EURO-100T 490 zł
EURO-150TE Flexy 490 zł
EURO-2000M 490 zł
EURO-2000T 490 zł
EURO-2000T Alpha 490 zł
EURO-200TX 490 zł
EURO-2100 490 zł
EURO-2300 490 zł
EURO-500T Handy 490 zł
EURO-500TX HANDY 490 zł
EURO-50T Mini 490 zł
EURO-50TE Mini 490 zł

 

*Tabela przedstawia koszt wymiany pamięci fiskalnej. Nie obejmuje on kosztów transportu, napraw sprzętu, kosztów wymiany zużytych podzespołów, konserwacji kasy, programowania i ponownej fiskalizacji. Te koszty różnią się znacznie w zależności od marki urządzenia i charakteru dotychczasowej eksploatacji.

*Serwis Główny TORELL nie wykonuje usług bezpośrednio dla klientów detalicznych.