Produkcja pieczarek

Produkcja pieczarek

NIETYPOWE WYKORZYSTANIE KOLEKTORÓW DANYCH

Producent pieczarek, zatrudniający ok. 30 osób do zbierania pieczarek w 8 halach, potrzebował prostego rozwiązania do rozliczania pracowników oraz uzyskiwania statystyk dziennych i miesięcznych dotyczących ilości zbieranych pieczarek przez danego pracownika, wydajności hal oraz zwrotów od sprzedawców.

 

 


Do rozwiązania wykorzystano wagi etykietujące, drukujące etykiety z kodami kreskowymi w których była zaszyta informacja o wadze towaru, hali produkcyjnej, pracowniku i gatunku pieczarek. Do rejestracji zbiorów wykorzystano kolektor danych CIPHERLAB CPT8400 z dedykowanym oprogramowaniem. Z kolektora pobierano dzienne i miesięczne statyski zbiorów pracowników, wydajności hal oraz zwroty do postaci arkusza kalkulacyjnego.

Firma produkcyjna Firma produkcyjna
Hipermaket Hipermaket
Restauracja Restauracja