Naprawa gwarancyjna

Naprawa gwarancyjna

Zasady naprawy gwarancyjnej różnią się w zależności od kategorii urządzeń. Prosimy o zwracanie na to uwagi przed rozpoczęciem procedury.

Serwis Główny kas fiskalnych

Serwis Główny jest zlokalizowany w Pruszczu Gdańskim, który zajmuje się współpracą oraz nadzorem merytorycznym nad Serwisami terenowymi. Do zadań Serwisu Głównego należy też dokonywanie napraw dystrybuowanego sprzętu przez TORELL.

Urządzenie należy dostarczyć pod adres:

 

Serwis Główny S.C.

ul. Przemysłowa 2A lok. 301

83-000 Pruszcz Gdański 

Naprawy gwarancyjne urządzeń Auto ID

Urządzenie (po uprzedniej weryfikacji usterki) należy dostarczyć do naszego serwisu pod adresem:

Serwis Główny S.C.

ul. Przemysłowa 2A lok. 301

83-000 Pruszcz Gdański 

Wraz ze sprzętem prosimy przesłać jak najdokładniejszy opis usterki oraz swoje dane kontaktowe, aby nasz Serwisant mógł do Państwa zadzwonić na wypadek dodatkowych pytań. Kolektory i czytniki firmy CIPHERLAB naprawiane są bezpośrednio w naszym serwisie. Naprawy gwarancyjne kolektorów, czytników i drukarek marki HONEYWELL, UNITECH, ARGOX, GODEX wykonują poszczególni Producenci, jednakże sprzęt przechodzi weryfikację w naszym serwisie i niektóre rodzaje usterek mogą zostać naprawione w naszym zakresie. Podobnie jak w wypadku urządzeń CIPHERLAB sprzęt należy dostarczyć do siedziby naszej firmy.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne drukarek ZEBRA obsługuje firma FIXIT z Krakowa.

Okresy gwarancji urządzeń Auto ID

Każdy Producent określa własne zasady udzielania gwarancji (dostępne na stronach www), aczkolwiek można przyjąć średnio, iż:

  • Czytniki kodów 1D i 2D objętę są gwarancją roczną lub maksymalnie 5-letnią (zależnie od modelu i producenta) - informacje dostępne w broszurach produktowych

  • Kolektory danych objęte są 12-miesięczną gwarancją (chyba, że został wykupiony 3-letni, bądź 5-letni kontrakt serwisowy)

  • Drukarki etykiet objęte są roczną lub 3-letnią (GODEX) gwarancją producenta (chyba, że został wykupiony 3-letni, bądź 5-letni kontrakt serwisowy).

 

Naprawy gwarancyjne urządzeń fiskalnych

TORELL udziela 12 miesięcznej gwarancji na urządzenia fiskalne.

Moduł pamięci fiskalnej objęty jest 5-cio letnią gwarancją Producenta (nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku wadliwie działających pozostałych podzespołów urządzenia).

W przypadku wystąpienia awarii, nabywca powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji autoryzowany serwis, który obsługuje urządzenie. Dane kontaktowe serwisu znajdują się w książce serwisowej kasy. Większość uszkodzeń zostanie usunięta przez serwis obsługujący urządzenie fiskalne. Uszkodzenia pamięci fiskalnej ze względu na obowiązujące przepisy mogą byc usunięte jedynie przez Serwis Główny.

Zgłaszający naprawę gwarancyjną zobowiązany jest dostarczyć urządzenie w oryginalnym opakowaniu fabrycznym i dokładny opis usterki (objawy i okoliczności w których występują). W sytuacji braku opakowania fabrycznego ryzyko ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie transportu ponosi reklamujący.

Autoryzowany Serwis współpracując z Serwisem Głównym zapewnia 14-dniowy termin naprawy gwarancyjnej.

Uwaga: książka serwisowa urządzenia fiskalnego powinna zawsze znajdować się w miejscu instalacji.