MOBILER - Zarządzanie serwisem

MOBILER - Zarządzanie serwisem

500 NETTO

Systemy zarządzania serwisem pozwalają ewidencjonować zlecenia serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne. Serwisant przyjmując zgłoszenie wypełnia zdefiniowany w programie formularz.

ZASTOSOWANIE
  • #USŁUGI

Niech świadczenie usług serwisowych na najwyższym poziomie będzie opłacalne dla firmy.

Zwiększ produktywność operacji serwisowych i podnieś poziom konkurencyjności firmy.

Dzięi aplikacji MOBILER możesz teraz dokładniej kontrolować koszty, bardziej efektywnie organizować zasoby i osiągnąć wymierne korzyści dzięki podnoszeniu poziomu usług serwisowych.

Jak to działa?

Systemy zarządzania serwisem pozwalają ewidencjonować zlecenia serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne. Serwisant przyjmując zgłoszenie wypełnia zdefiniowany w programie formularz. Obsługa obejmuje opis usterki, rodzaj naprawy, sposób dostarczenia produktu, produkt jakiego dotyczy zlecenie. Zlecenia serwisowe przechodzi przez zdefiniowane etapy, a osoby obsługujące zlecenie w firmie, rejestrują zdarzenia.

MOBILER pozwala na zdalne zarządzanie czasem pracy serwisantów i udrażnia komunikację pomiędzy wykonawcą zlecenia a kontrahentem.

Nazwa Wartość sformatowana

Brak plików do pobrania.

Brak powiązanych akcesoriów.

Produkty powiązane