Prawo dotyczące nowych kasy on-line już u Prezydenta.