Poradnik fiskalny

Poradnik Polski Ład, a kasy fiskalne?

Polski Ład, a kasy fiskalne?

29 października 2021 r. Sejm przyjął ostateczny kształt ustaw w ramach Polskiego Nowego Ładu. Oznacza to między innymi wejście w życie, po podpisaniu przez Prezydenta RP, nowelizacji ustawy Prawo Przedsiębiorców, wprowadzającej obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych przez przedsiębiorców oraz zapewnienie przez nich współpracy pomiędzy kasą rejestrującą on-line i urządzeniem płatniczym.

 

Streszczając - oznacza to obowiązek przyjmowania przez przedsiębiorców płatności kartą, a w przypadku użytkowania kas fiskalnych on-line dodatkowo konieczność połączenia terminala płatniczego z kasą rejestrującą. Obowiązek wchodzi w życie 1 lipca 2022. Brak spełnienia obowiązku jest zagrożony wysoka karą 5000 zł.

 

Zwracamy uwagę, że wyżej określony obowiązek połączenia kasy z terminalem dotyczy tylko kas on-line. Przypominamy, że kasy on-line są obowiązkowe jedynie w wybranych branżach określonych w ustawie VAT. Użytkowników kas rejestrujących starszych typów (z kopią papierową lub elektroniczną – ciągle do nabycia w Polsce) oraz użytkowników drukarek fiskalnych obowiązek integracji urządzenia fiskalnego z terminalem płatniczym nie dotyczy.

 

Użytkownicy kas fiskalnych on-line powinni starannie dobierać terminal płatniczy, tak by miał możliwość współpracy z konkretnym modelem kasy rejestrującej. Nie należy podpisywać umowy na terminal płatniczy bez potwierdzenia, że ma on możliwość współpracy z użytkowaną kasą fiskalną on-line!